Paslaugų užsakymas ir atsiskaitymas                                                                                          Avarinė tarnyba (8 443) 68 316

      Parašykite mums

      Neįgaliesiems

      Savitarna

 

 

 

 

 

 

Vandens tiekimas

2016 metais UAB „Mažeikių vandenys“ eksploatavo 310 km vandentiekio tinklų. Įmonės vandens tiekimo sistemą sudaro 38 vandenvietės, kuriose veikia 56 arteziniai gręžiniai, iš jų 17 yra Mažeikių miesto pagrindinėje vandenvietėje.

Vartotojams tiekiamas vien tik požeminis vanduo iš giluminių gręžinių. UAB „Mažeikių vandenys“ geriamojo vandens laboratorija užtikrina nepriekaištingą vandens kontrolę, kuri vartotojams garantuoja gerą vandens kokybę. Įmonės tiekiamas vanduo atitinka Lietuvos higienos normas NH 24: 2003 bei ES reikalavimus.

Centralizuotu vandens tiekimu naudojasi 45,1 tūkst. Mažeikių rajono gyventojų.

Per ataskaitinius 2016 m. UAB „Mažeikių vandenys“ patiekė geriamojo vandens 2143,5 tūkst. m³/metus. Patiekto vandens kiekis vidutiniškai per parą siekė 5,9 tūkst. m³. Mažeikių rajone per 2016 metus parduota geriamojo vandens–1579,26 tūkst. .

Vandens netektys vandentiekio sistemoje sudarė 32 %, lyginant su 2015 metais (30,3 %) padidėjo 1,7 %.

2016 m. vandentiekio tinkluose įvyko 373 avarijos, iš jų Mažeikių mieste-178, 195-gyvenvietėse ir kaimuose.