Paslaugos / Tarifai

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINOS

        Vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. lapkričio 8 d. nutarimu Nr. 03E-369 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Mažeikių vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T1-311 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Mažeikių vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų patvirtinimo“, nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigalioja perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo, atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų kainos.Perskaičiuotomis kainomis bus atsiskaitoma nuo 2019 m. vasario mėn. (už sausio mėnesį suvartotą geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymą).

Tarybos sprendimas:<<< SPAUSTI ČIA

Paslauga

Kaina be PVM

Kaina su PVM

1.    Perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams (gyventojams), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, iš šio skaičiaus:

1,76 €/m³

2,13 €/m³

1.1.  geriamojo vandens tiekimo

0,92 €/m³

1,11 €/m³

1.2.  nuotekų tvarkymo

0,84 €/m³

1,02 €/m³

1.3. geriamojo vandens tiekimas karšto vandens ruošimui su nuotekų tvarkymu (PVM 9%):

1,76 €/m³

1,92 €/m³

2.     2. Perskaičiuota atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute:

2.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas

1,08 € butui per mėn.

1,31 € butui per mėn.

2.2. kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso

 0,69 € butui per mėn.

0,83 € butui per mėn.

3.    Perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams (gyventojams), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose, iš šio skaičiaus:

1,59 €/m³

1,92 €/m³

3.1.  geriamojo vandens tiekimo

0,84 €/m³

1,01 €/m³

3.2.  nuotekų tvarkymo

0,75 €/m³

0,91 €/m³

4. 4. Perskaičiuota atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams (gyventojams), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose:

4.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas

0,92 € apskaitos

prietaisui per mėn.

1,11 € apskaitos prietaisui per mėn.

4.2. kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso

0,64 € apskaitos

 prietaisui per mėn.

0,77 € apskaitos prietaisui per mėn.

5. Perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams (įmonėms), perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams (gyventojams) ir abonentams, bei

 

 vartotojų (gyventojų) kategorijai (bendrijoms), perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade, iš šio skaičiaus:

 

 

 

 

 

 

1,54 €/m³

 

 

 

 

 

 

1,86 €/m³

5.1. geriamojo vandens tiekimo

0,81 €/m³

0,98 €/m³

5.2. nuotekų tvarkymo

0,73 €/m³

0,88 €/m³

6. Perskaičiuota atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams (gyventojams), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučio gyvenamojo namo įvade

4,32 € namui per mėn.

5,23 € namui per mėn.

7. Perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams (įmonėms), perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams (gyventojams) ir vartotojų kategorijai (bendrijoms), perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade (PVM 9%), iš šio skaičiaus:  

1,54 €/m³

1,68 €/m³

7.1. geriamojo vandens tiekimo

0,81 €/m³

0,88 €/m³

7.2. nuotekų tvarkymo

0,73 €/m³

0,80 €/m³

8. Perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams (įmonėms), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams, iš šio skaičiaus:

1,64 €/m³

1,98 €/m³

8.1. geriamojo vandens tiekimo

0,91 €/m³

1,10 €/m³

8.2. nuotekų tvarkymo

0,73 €/m³

0,88 €/m³

9. Perskaičiuota vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, diferencijuojant ją pagal apskaitos prietaisų diametrus:

4,32 € apskaitos

 prietaisui per mėn.

5,23 € apskaitos prietaisui per mėn.

9.1. Ø 15 mm

1,82 € apskaitos

 prietaisui per mėn.

2,20 € apskaitos prietaisui per mėn.

9.2. Ø 20 mm

5,39 € apskaitos

 prietaisui per mėn.

6,52 € apskaitos prietaisui per mėn.

9.3. Ø 25 mm

6,19 € apskaitos

 prietaisui per mėn.

7,49 € apskaitos prietaisui per mėn.

9.4. Ø 32 mm

7,14 € apskaitos

 prietaisui per mėn.

8,64 € apskaitos prietaisui per mėn.

9.5. Ø 40 mm

9,36 € apskaitos

 prietaisui per mėn.

11,33 € apskaitos prietaisui per mėn.

9.6. Ø 50 mm

11,90 € apskaitos prietaisui per mėn.

14,40 € apskaitos prietaisui per mėn.

9.7. Ø 65 mm

17,29 € apskaitos prietaisui per mėn.

20,92 € apskaitos prietaisui per mėn.

9.8. Ø 80 mm

20,15 € apskaitos prietaisui per mėn.

24,38 € apskaitos prietaisui per mėn.

9.9. Ø 100 mm

30,30 € apskaitos prietaisui per mėn.

36,66 € apskaitos prietaisui per mėn.

10. Perskaičiuota paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas

0,10 €/m³

0,12 €/m³

11. Perskaičiuota nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos bazinė kaina

6,51 €/m³

7,88 €/m³

12. Nuotekų valymo kaina abonentams (įmonėms) už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą

0,049 €/m³

0,059 €/m³

13. Nuotekų valymo kaina abonentams (įmonėms) už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą

0,022 €/m³

0,027 €/m³

14. Nuotekų valymo kaina abonentams (įmonėms) už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos (50 mg/l) azoto koncentracijos padidėjimą

0,002 €/m³

0,0024 €/m³

Vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis gyventojams   

UAB "MAŽEIKIŲ VANDENYS" PASLAUGŲ KAINOS
Eil. Paslaugų pavadinimas Mato Kaina Kaina
Nr.    vnt be PVM su PVM
1 2 3 4 5
Vandentiekio ir nuotekų tvarkymo paslaugos
1 Sklendžių ir skaitiklių pakartotinis plombavimas viena plomba; Eur 6,20 7,50
2 Sklendžių ir skaitiklių pakartotinis plombavimas dviem plombomis; Eur 6,37 7,70
3 Sklendžių ir skaitiklių pakartotinis plombavimas trim plombomis; Eur 6,61 8,00
4 Apskaitos mazgo pajungimas arba atjungimas (viduje); Eur 8,27 10,00
5 Skaitiklio  patikra (viduje); Eur 13,22 16,00
6 Skaitiklio išmontavimas, patikra, pastatymas (viduje); Eur 30,58 37,00
7 Mėginių paėminas; Eur* 27,27 33,00
8 Aktyvusis dumblas (be pristatymo); Eur/100L 4,13 5,00
9 Nuotekų išvado užaklinimas/ataklinimas; Eur* 21,49 26,00
10 Buitinių ir lietaus nuotekų tinklų plovimas hidrodinamine mašina Eur* 70,25 85,00
11 Buitinių ir lietaus nuotekų tinklų klojimas arba remontas su kasimo darbais (be gerbūvio atstatymo); Pirma val. Eur/val.* 72,72 88,00
Papildoma val. Eur/val.* 35,54 43,00
12 Buitinių nuotekų išvadų pajungimas prie tinklų; Eur* 90,91 110,00
13 Vandentiekio, nuotekų šulinio arba kapos, kinetės sumontavimo darbai; Eur* 101,65 123,00
14 Įvadinės sklendės, ventilio keitimas; Eur* 69,42 84,00
15 Vandentiekio įvado uždarymas ir atidarymas; Eur* 13,22 16,00
16 Vandentiekio įvado uždarymas ir atidarymas vandentiekio šulinyje; Eur* 69,42 84,00
17 Magistralinių vandentiekio tinklų uždarymas ir atidarymas; Eur* 86,78 105,00
18 Vandentiekio įvado pajungimas prie vandentiekio kapos be kasimo darbų; Eur* 27,28 33,00
19 Vandentiekio įvado pajungimas prie vandentiekio kapos su kasimo darbais; Eur* 90,08 109,00
20 Vandentiekio įvado laikinas atjungimas arba prijungimas (geriamojo vandens tiekimo atnaujinimas) be kasimo darbų arba šulinyje; Eur* 82,65 100,00
21 Įmonėje teikiamų paslaugų (išpilstymo ir kt.) aptarnavimo kaina;  Eur/atvejis* 8,26 10,00
22 Vamzdynų diagnostika; Eur/atvejis* 41,32 50,00
23 Individualių nuotekų siurblinių aptarnavimo kaina; Eur/val.* 54,55 66,00
24 Apskaitos duomenų papildomo nurašymo kaina; Eur/val.* 42,15 51,00
*Atliekant paslaugas už medžiagas mokama papildomai
         
Transporto priemonių ir mechanizmų nuomos paslaugos
25 Savivartis MAZ 5551-020; Pirma val. Eur/val. 28,92 35,00
Papildoma val. Eur/val. 7,44 9,00
26 IVECO DAILY su manipuliatoriumi; Pirma val. Eur/val. 45,45 55,00
Papildoma val. Eur/val. 20,66 25,00
27 Spec. automašina ZIL - 130 Pirma val. Eur/val. 41,32 50,00
Papildoma val. Eur/val. 16,53 20,00
28 Spec. automašina GAZ - 53, GAZ - 3307 Pirma val. Eur/val. 26,44 32,00
Papildoma val. Eur/val. 7,44 9,00
29 Spec. automašina KAMAZ  Pirma val. Eur/val. 60,33 73,00
Papildoma val. Eur/val. 30,58 37,00
30 Automobilis OPEL - VIVARO  Transportas  Eur/km 0,24 0,30
Vairuotojas Eur/val. 8,26 10,00
31 Ekskavatorius krautuvas JCB 4CX Pirma val. Eur/val. 49,59 60,00
Papildoma val. Eur/val. 18,18 22,00
32 Hidrodinaminė Kaiser moro IVECO AD190S31P Pirma val. Eur/val. 70,25 85,00
Papildoma val. Eur/val. 53,04 64,18
33 Asenizacinė IVECO Stralis Pirma val. Eur/val. 63,64 77,00
Papildoma val. Eur/val. 46,89 56,74
34 Platforma Volvo FL614 Eur/val. 24,79 30,00
35 Mini ekskavatorius JCB Eur/val. 31,41 38,00
36 Universalus krautuvas LOCUST -753 Eur/val. 37,19 45,00
37 Traktorius JOHN DEERE 6630 Eur/val. 66,12 80,00
38 Traktorius T- 16M Eur/val. 22,31 27,00
Mažiausias paslaugos laikas skaičiuojamas 1 valanda.
         
Laboratorijos paslaugos
39 Amonis Eur/vnt. 6,22 7,53
40 Chloridai Eur/vnt. 6,94 8,40
41 Drumstumas Eur/vnt. 4,55 5,50
42 Fluoridas Eur/vnt. 14,12 17,09
43 Bendroji geležis Eur/vnt. 11,73 14,19
44 Kalcis ir magnis Eur/vnt. 6,70 8,11
45 Nitratas Eur/vnt. 8,38 10,14
46 Nitritas Eur/vnt. 7,18 8,69
47 Vandenilio jonų koncentracija Ph Eur/vnt. 2,64 3,19
48 Spalva Eur/vnt. 7,90 9,56
49 Sulfatai Eur/vnt. 10,53 12,74
50 Savitasis elektros laidis Eur/vnt. 2,40 2,90
51 Permanganato indeksas Eur/vnt. 6,70 8,11
52 Manganas Eur/vnt. 6,70 8,11
53 Bendrasis mikroorganizmų skaičius Eur/vnt. 4,31 5,21
54 Žarninių lazdelių skaičius Eur/vnt. 5,02 6,08
55 Žarninių enterokokų skaičius Eur/vnt. 4,31 5,21
56 Kaliforminių bakterijų skaičius Eur/vnt. 4,07 4,92
Bendrovėje atliekamų atlygintinų paslaugų kainos patvirtintos UAB „Mažeikių vandenys“ direktoriaus 2017 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. G-48.