Paslaugų užsakymas ir atsiskaitymas                                                                                          Avarinė tarnyba (8 443) 68 316

      Parašykite mums

      Neįgaliesiems

      Savitarna

 

 

 

 

 

 

Paslaugos / Tarifai

Vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis gyventojams

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINOS IKI 2020.11.01

 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos

UAB „Mažeikių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo, apskaitos prietaisų priežiūros paslaugų bazinės kainos, suderintos 2020 m. rugpjūčio 21 d. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimu Nr. 03E-757, bei nustatytos 2020 m. rugsėjo 25 d. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-246, įsigalioja nuo 2020 m. lapkričio 1 d.

Naujomis kainomis bus atsiskaitoma nuo 2020 m. gruodžio mėn. (už lapkričio mėnesį ir vėliau suvartotą geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymą).

Tarybos sprendimas: <<< SPAUSTI ČIA 

Paslauga

Kaina be PVM

Kaina su PVM

1.    Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams (gyventojams), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, iš šio skaičiaus:

1,80 €/m³

2,18 €/m³

1.1.  geriamojo vandens tiekimo

1,07 €/m³

1,30 €/m³

1.2.  nuotekų tvarkymo

0,73 €/m³

0,88 €/m³

2.     1.3. apskaitos prietaisų priežiūros paslaugos bazinė kaina:

1.3.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas

1,31 € butui per mėn.

1,58 € butui per mėn.

2.    Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams (gyventojams), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose, iš šio skaičiaus:

1,77 €/m³

2,14 €/m³

2.1.    geriamojo vandens tiekimo

1,05 €/m³

1,27 €/m³

2.2.   nuotekų tvarkymo

0,72 €/m³

0,87 €/m³

2.3. apskaitos prietaisų priežiūros paslaugos bazinė kaina:

2.3.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas

1,28 € apskaitos

prietaisui per mėn.

1,55 € apskaitos  prietaisui per mėn.

3. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojų (gyventojų) kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade, iš šio skaičiaus:

1,73 €/m³

2,09 €/m³

3.1. geriamojo vandens tiekimo

1,03 €/m³

1,24 €/m³

3.2. nuotekų tvarkymo

0,70 €/m³

0,85 €/m³

3.3. apskaitos prietaisų priežiūros paslaugos bazinė kaina

6,86 € namui per mėn.

8,30 € namui per mėn.

4. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams (įmonėms), perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams (gyventojams) ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade (PVM 9%), iš šio skaičiaus:  

1,73 €/m³

1,88 €/m³

4.1. geriamojo vandens tiekimo

1,03 €/m³

1,12 €/m³

4.2. nuotekų tvarkymo

0,70 €/m³

0,76 €/m³

5. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams (įmonėms), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams, iš šio skaičiaus:

1,83 €/m³

2,21 €/m³

5.1. geriamojo vandens tiekimo

1,13 €/m³

1,36 €/m³

5.2. nuotekų tvarkymo

0,70 €/m³

0,85 €/m³

6. Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros paslaugos kaina abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, diferencijuojant ją pagal apskaitos prietaisų diametrus:

6,86 € apskaitos

 prietaisui per mėn.

8,30 € apskaitos

 prietaisui per mėn.

6.1. apskaitos prietaisui, kurio diametras:

6.1.1. Ø 15 mm

2,27 € apskaitos

 prietaisui per mėn.

2,75 € apskaitos prietaisui per mėn.

6.1.2. Ø 20 mm

3,83 € apskaitos

 prietaisui per mėn.

4,63 € apskaitos prietaisui per mėn.

6.1.3. Ø 25 mm

10,64 € apskaitos

 prietaisui per mėn.

12,87 € apskaitos prietaisui per mėn.

6.1.4. Ø 32 mm

11,48 € apskaitos

 prietaisui per mėn.

13,89 € apskaitos prietaisui per mėn.

6.1.5. Ø 40 mm

19,13 € apskaitos

 prietaisui per mėn.

23,15 € apskaitos prietaisui per mėn.

6.1.6. Ø 50 mm

32,52 € apskaitos

 prietaisui per mėn.

39,35 € apskaitos prietaisui per mėn.

6.2. dviejų srautų apskaitos prietaisui:

6.2.1. Ø 50 mm

126,39 € apskaitos

 prietaisui per mėn.

152,93 € apskaitos prietaisui per mėn.

6.2.2. Ø 65 mm

135,95 € apskaitos

prietaisui per mėn.

164,50 € apskaitos prietaisui per mėn.

6.2.3. Ø 80 mm

141,93 € apskaitos

prietaisui per mėn.

171,74 € apskaitos prietaisui per mėn.

6.2.4. Ø 100 mm

167,88 € apskaitos

prietaisui per mėn.

203,13 € apskaitos prietaisui per mėn.

7. Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas

0,16 €/m³

0,19 €/m³

8. Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos bazinė kaina

7,47 €/m³

9,04 €/m³

9. Nuotekų valymo kaina abonentams (įmonėms) už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą

0,062 €/m³

0,075 €/m³

10. Nuotekų valymo kaina abonentams (įmonėms) už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) taršos skendinčių medžiagų (SM) koncentracijos padidėjimą

0,050 €/m³

0,061 €/m³

11. Nuotekų valymo kaina abonentams (įmonėms) už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos (50 mg/l) azoto (N) koncentracijos padidėjimą

0,005 €/m³

0,006 €/m³

12. Nuotekų valymo kaina abonentams (įmonėms) už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos (10 mg/l) fosforo (P) koncentracijos padidėjimą

0,001 €/m³

0,0012 €/m³

 

   

 

UAB "MAŽEIKIŲ VANDENYS" PASLAUGŲ KAINOS

Eil. Paslaugų pavadinimas Mato Kaina Kaina
Nr.    vnt be PVM su PVM
1 2 3 4 5
Vandentiekio ir nuotekų tvarkymo paslaugos
1 Sklendžių ir skaitiklių pakartotinis plombavimas viena plomba; Eur 6,20 7,50
2 Sklendžių ir skaitiklių pakartotinis plombavimas dviem plombomis; Eur 6,37 7,70
3 Sklendžių ir skaitiklių pakartotinis plombavimas trim plombomis; Eur 6,61 8,00
4 Apskaitos mazgo pajungimas arba atjungimas (viduje); Eur 8,27 10,00
5 Skaitiklio  patikra (viduje); Eur 13,22 16,00
6 Skaitiklio išmontavimas, patikra, pastatymas (viduje); Eur 30,58 37,00
7 Mėginių paėminas; Eur* 27,27 33,00
8 Aktyvusis dumblas (be pristatymo); Eur/100L 4,13 5,00
9 Nuotekų išvado užaklinimas/ataklinimas; Eur* 21,49 26,00
10 Buitinių ir lietaus nuotekų tinklų plovimas hidrodinamine mašina Eur* 70,25 85,00
11 Buitinių ir lietaus nuotekų tinklų klojimas arba remontas su kasimo darbais (be gerbūvio atstatymo); Pirma val. Eur/val.* 72,72 88,00
Papildoma val. Eur/val.* 35,54 43,00
12 Buitinių nuotekų išvadų pajungimas prie tinklų; Eur* 90,91 110,00
13 Vandentiekio, nuotekų šulinio arba kapos, kinetės sumontavimo darbai; Eur* 101,65 123,00
14 Įvadinės sklendės, ventilio keitimas; Eur* 69,42 84,00
15 Vandentiekio įvado uždarymas ir atidarymas; Eur* 13,22 16,00
16 Vandentiekio įvado uždarymas ir atidarymas vandentiekio šulinyje; Eur* 69,42 84,00
17 Magistralinių vandentiekio tinklų uždarymas ir atidarymas; Eur* 86,78 105,00
18 Vandentiekio įvado pajungimas prie vandentiekio kapos be kasimo darbų; Eur* 27,28 33,00
19 Vandentiekio įvado pajungimas prie vandentiekio kapos su kasimo darbais; Eur* 90,08 109,00
20 Vandentiekio įvado laikinas atjungimas arba prijungimas (geriamojo vandens tiekimo atnaujinimas) be kasimo darbų arba šulinyje; Eur* 82,65 100,00
21 Įmonėje teikiamų paslaugų (išpilstymo ir kt.) aptarnavimo kaina;  Eur/atvejis* 8,26 10,00
22 Vamzdynų diagnostika; Eur/atvejis* 41,32 50,00
23 Individualių nuotekų siurblinių aptarnavimo kaina; Eur/val.* 54,55 66,00
24 Apskaitos duomenų papildomo nurašymo kaina; Eur/val.* 42,15 51,00
*Atliekant paslaugas už medžiagas mokama papildomai
         
Transporto priemonių ir mechanizmų nuomos paslaugos
25 Savivartis MAZ 5551-020; Pirma val. Eur/val. 28,92 35,00
Papildoma val. Eur/val. 7,44 9,00
26 IVECO DAILY su manipuliatoriumi; Pirma val. Eur/val. 45,45 55,00
Papildoma val. Eur/val. 20,66 25,00
27 Spec. automašina ZIL - 130 Pirma val. Eur/val. 41,32 50,00
Papildoma val. Eur/val. 16,53 20,00
28 Spec. automašina GAZ - 53, GAZ - 3307 Pirma val. Eur/val. 26,44 32,00
Papildoma val. Eur/val. 7,44 9,00
29 Spec. automašina KAMAZ  Pirma val. Eur/val. 60,33 73,00
Papildoma val. Eur/val. 30,58 37,00
30 Automobilis OPEL - VIVARO  Transportas  Eur/km 0,24 0,30
Vairuotojas Eur/val. 8,26 10,00
31 Ekskavatorius krautuvas JCB 4CX Pirma val. Eur/val. 49,59 60,00
Papildoma val. Eur/val. 18,18 22,00
32 Hidrodinaminė Kaiser moro IVECO AD190S31P Pirma val. Eur/val. 70,25 85,00
Papildoma val. Eur/val. 53,04 64,18
33 Asenizacinė IVECO Stralis Pirma val. Eur/val. 63,64 77,00
Papildoma val. Eur/val. 46,89 56,74
34 Platforma Volvo FL614 Eur/val. 24,79 30,00
35 Mini ekskavatorius JCB Eur/val. 31,41 38,00
36 Universalus krautuvas LOCUST -753 Eur/val. 37,19 45,00
37 Traktorius JOHN DEERE 6630 Eur/val. 66,12 80,00
38 Traktorius T- 16M Eur/val. 22,31 27,00
Mažiausias paslaugos laikas skaičiuojamas 1 valanda.
         
Laboratorijos paslaugos
39 Amonis Eur/vnt. 6,22 7,53
40 Chloridai Eur/vnt. 6,94 8,40
41 Drumstumas Eur/vnt. 4,55 5,50
42 Fluoridas Eur/vnt. 14,12 17,09
43 Bendroji geležis Eur/vnt. 11,73 14,19
44 Kalcis ir magnis Eur/vnt. 6,70 8,11
45 Nitratas Eur/vnt. 8,38 10,14
46 Nitritas Eur/vnt. 7,18 8,69
47 Vandenilio jonų koncentracija Ph Eur/vnt. 2,64 3,19
48 Spalva Eur/vnt. 7,90 9,56
49 Sulfatai Eur/vnt. 10,53 12,74
50 Savitasis elektros laidis Eur/vnt. 2,40 2,90
51 Permanganato indeksas Eur/vnt. 6,70 8,11
52 Manganas Eur/vnt. 6,70 8,11
53 Bendrasis mikroorganizmų skaičius Eur/vnt. 4,31 5,21
54 Žarninių lazdelių skaičius Eur/vnt. 5,02 6,08
55 Žarninių enterokokų skaičius Eur/vnt. 4,31 5,21
56 Kaliforminių bakterijų skaičius Eur/vnt. 4,07 4,92
Bendrovėje atliekamų atlygintinų paslaugų kainos patvirtintos UAB „Mažeikių vandenys“ direktoriaus 2017 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. G-48.