Kaip tapti klientu?

PRISIJUNGIMO PRIE VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS TVARKOS EIGA


PRAŠYMAS-PARAIŠKA PRISIJUNGIMO SĄLYGOMS GAUTI


 PRAŠYMAS-PARAIŠKA PRISIJUNGIMO SĄLYGOMS GAUTI

Informacija prijungimo prie tinklų klausimais teikiama bei atstovų iškvietimai į objektus registruojami telefonu 8-443-68243.

Draudžiama savavališkai prisijungti prie centralizuotų vandentiekio bei nuotekų tinklų.