Korupcijos prevencija

Skaidri, sąžininga, visuomenei atvira ir atskaitinga veikla yra vieni iš svarbiausių šiandienos verslo elementų. Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės UAB ,,Mažeikių vandenys".

Etikos kodeksas.

Lietuvos Respublikoje korupcijos prevenciją vykdančios įstaigos:
Lietuvos Respublikos Vyriausybė;
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba;
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba;
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija;
Kitos valstybės ir savivaldybių, taip pat nevalstybinės įstaigos.