UAB ,,Mažeikių vandenys" darbuotojų atlyginimai

Informacija apie darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Eil.

Nr.

Darbuotojų grupės

Darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

2017 m. II ketv.

2017 m. III ketv.

2017 m. II ketv.

2017 m. III ketv.

1.

Vadovai

3

3

2320 Eur

1988 Eur

2.

Administracijos darbuotojai

13

13

1094 Eur

1085 Eur

3.

Meistrai

9

9

887 Eur

888 Eur

4.

Dispečerinės tarnybos darbuotojai

6

6

647 Eur

595 Eur

5.

Abonentinio skyriaus kontrolieriai, laboratorijos darbuotojai

23

23

627 Eur

612 Eur

6.

Vairuotojai, elektrikai ir kiti netiesioginės veiklos darbuotojai

22

22

630 Eur

636 Eur

7.

Vandentiekio ir nuotekų tinklų darbuotojai

52

52

635 Eur

591 Eur

 

Viso:

128

128

 

 

 

Darbo užmokesčio vidurkis

736 Eur

718 Eur