UAB ,,Mažeikių vandenys" darbuotojų atlyginimai

Informacija apie darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Eil.

Nr.

Darbuotojų grupės

Darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

2017 m. IV ketv.

2018 m. I ketv.

2017 m. IV ketv.

2018 m. I ketv.

1.

Direktorius, direktoriaus pavaduotojai

3

3

2186 Eur

1878 Eur

2.

Administracijos darbuotojai

13

12

1077 Eur

1029 Eur

3.

Meistrai

9

9

867 Eur

899 Eur

4.

Dispečerinės tarnybos darbuotojai

6

6

609 Eur

615 Eur

5.

Abonentinio skyriaus kontrolieriai, laboratorijos darbuotojai

23

23

679 Eur

668 Eur

6.

Vairuotojai, elektrikai ir kiti netiesioginės veiklos darbuotojai

22

22

692 Eur

672 Eur

7.

Vandentiekio ir nuotekų tinklų darbuotojai

51

53

586 Eur

649 Eur

 

Viso:

127

128

 

 

 

Darbo užmokesčio vidurkis

735 Eur

727 Eur