UAB ,,Mažeikių vandenys" darbuotojų atlyginimai

Informacija apie darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Eil.

Nr.

Darbuotojų grupės

Darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

2018 m. I ketv.

2018 m. II ketv.

2018 m. I ketv.

2018 m. II ketv.

1.

L.e.p. Direktorius, direktoriaus pavaduotojas

3

2

1878 Eur

2277 Eur

2.

Administracijos darbuotojai

12

12

1029 Eur

1184 Eur

3.

Meistrai

9

9

899 Eur

945 Eur

4.

Dispečerinės tarnybos darbuotojai

6

6

615 Eur

641 Eur

5.

Abonentinio skyriaus kontrolieriai, laboratorijos darbuotojai

23

23

668 Eur

675 Eur

6.

Vairuotojai, elektrikai ir kiti netiesioginės veiklos darbuotojai

22

22

672 Eur

719 Eur

7.

Vandentiekio ir nuotekų tinklų darbuotojai

53

55

649 Eur

662 Eur

 

Viso:

128

129

 

 

 

Darbo užmokesčio vidurkis

727 Eur

775 Eur