PASIRAŠYTA PROJEKTO „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA IR REKONSTRUKCIJA MAŽEIKIŲ MIESTE IR RAJONE“ RANGOS SUTARTIS „NUOTEKŲ TINKLŲ REKONSTRAVIMAS SODŲ G., MAŽEIKIŲ M.“

 2020 metų birželio mėnesio 9 dieną, UAB „Mažeikių vandenys“ direktorius Kęstutis Kazlauskas ir jungtinės veiklos partneriai UAB ,,Plungės lagūna” ir UAB ,,InovaSola”, kuriuos atstovauja UAB ,,Plungės lagūna” vykdomasis direktorius Povilas Batavičius pasirašė ,,Nuotekų tinklų rekonstravimas Sodų g., Mažeikių m.” rangos sutartį. Pasirašyta sutartis tai viena iš Europos Sąjungos  struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 05.3.2.-APVA-R-014-81-0002 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Mažeikių mieste ir rajone“ sudėtinių dalių. Projekto dalies įgyvendinimo metu bus rekonstruota apie 0,8 km buitinių nuotekų tinklų Sodų g., Mažeikių m. Minėtus tinklus būtina rekonstruoti dėl to, kad jie eksploatuojami daugiau kaip 30 metų ir yra fiziškai susidėvėję. Rangovas įsipareigojo Užsakovui tinkamai atlikti ir baigti darbus  per 18 mėn. nuo sutarties pasirašymo.