UAB „Mažeikių vandenys" taikys visas teisės aktuose numatytas priemones dėl savavališkų prisijungimų

UAB „Mažeikių vandenys“ taikys visas teisės aktuose numatytas priemones tiems gyventojams, kurie yra savavališkai prisijungę prie geriamojo vandens tiekimo ir/ar nuotekų tvarkymo infrastruktūros bei nuvedę paviršines (lietaus, drenažo) nuotekas į buitinių nuotekų tvarkymo tinklus.

 Primename, kad paviršinės nuotekos turi būti tvarkomos pagal Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentą (patvirtintas 2007 m. balandžio 2 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1 - 193), kurio esminis momentas - paviršinės (lietaus) ir buitinės nuotekos turi būti tvarkomos atskirai. Pažymime, kad paviršinių kritulių ir drenažinių tinklų prijungimas į buitinių nuotekų tinklus yra neteisėtas. Paviršinės ir buitinės nuotekos skiriasi savo pobūdžiu, kiekiu ir tarša, tad jų valymui turi būti naudojami skirtingi valymo būdai bei technologijos. Lietaus metu paviršinis vanduo, patekęs į buitinių nuotekų tinklus, padidina bendrą vandens kiekį patenkantį į nuotekų valyklą iki kelių kartų. Dėl to sutrinka nuotekų valymo procesas. Taigi, nustačiusi tokius pajungimus jie bus atjungti, surašytas savavališko pajungimo aktas ir pateiktas atitinkamoms institucijoms dėl administracinės nuobaudos skyrimo. Be nuobaudos, pažeidėjas privalės sumokėti ir vandens tiekėjo patirtus nuostolius valant paviršinius vandenis, kurių dydis apskaičiuojamas vadovaujantis LR aplinkos ministro patvirtintomis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklėmis. Norėdami išvengti baudų už savavališką paslaugų naudojimąsi, t.y. savavališkai prijungusiems paviršinių (lietaus) nuotekų tinklus prie buitinių nuotekų tinklų įspėjame apie galimus patikrinimus bei jų pasekmes ir prašome kuo greičiau atlikti paviršinių (lietaus) tinklų atjungimus nuo buitinių nuotekų tinklų sistemos. Informacija, konsultacijos teikiamos tel. 370 625 34386, el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.