Įmonėje vyko darbuotojų mokymai „Klientų aptarnavimo tema”

           Vienas iš pagrindinių UAB „Mažeikių vandenys” (bendrovė) tikslų yra: klientų aptarnavimo kokybės didinimas; klientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis didinimas. Siekiama, kad bendrovės darbas su klientais butų pagrįstas pagarbos klientui, jo poreikių supratimo, profesionalių, tinkamų pasiūlymų bei operatyvių sprendimų teikimo principais. Atsižvelgiant į tai bendrovėje vyko darbuotojų vidiniai mokymai „Klientų aptarnavimo tema”, kurių metu buvo siekiama įsiklausyti į darbuotojų problemas, taip pat bandoma keisti esamas darbuotojų nuostatas, klientų aptarnavimo srityje, suteikiant tam naujų žinių ir taip keliant  darbuotojų kompetencijas. Manoma, kad darbuotojų mokymai – puiki forma lavinti darbuotojų įgūdžius, gilinti žinias bei motyvuoti efektyvesniam darbui.