Pasirašyta projekto „ Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Mažeikių mieste“ rangos sutartis „Lietaus nuotekų tinklų plėtra, nuotekų valymo įrenginių nauja statyba ir rekonstrukcija Mažeikių mieste“

 2017 m. kovo 28 d. UAB „Mažeikių vandenys“ ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūra pasirašė projekto „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Mažeikių mieste“ finansavimo sutartį pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-007 įgyvendinimo priemonę „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“. Įgyvendinant projektą „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Mažeikių mieste“ (Nr. 05.1.1-APVA-R-007-81-002, 2019 m. rugsėjo  9 d. pasirašyta rangos sutartis „Lietaus nuotekų tinklų plėtra, nuotekų valymo įrenginių nauja statyba ir rekonstrukcija Mažeikių mieste“. Rangos sutartis pasirašyta tarp UAB „Mažeikių vandenys“ ir rangovo UAB „Gensera“. Sutarties vertė – 822 800,00 Eur (be PVM).Rangos sutarties įgyvendinimo metu bus  pastatyti nauji paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Pavenčių g. Mažeikiuose (atitinkamai 55 l/s našumo), o Naujakurių g. Mažeikiuose bus rekonstruoti esami paviršinių nuotekų valymo įrenginiai (atitinkamai našumas – 440 l/s). Taip pat numatyta sutvarkyti paviršinių nuotekų surinkimo kanalus juose įrengiant vamzdynus, Pramonės – Matulionio g. (0,413 km), Geležinkelio g. (0,831 km) ir Židikų g. (0,098 km).

Sutarties trukmė – 18 mėn.

Darbų pradžia bus paskelbta artimiausiu metu. Įgyvendinus rangos sutartį bus sudarytos pagerintos sąlygos gyvenamosios aplinkos kokybei, visuomenės gerovei, gyventojų higienos ir sveikos aplinkos, patogumo reikmėms. Tvarkant infrastruktūrą bus sukurta palanki aplinka pramonės ir verslo subjektams.