Pasirašyta nuotekų siurblinių ir nuotekų šalinimo tinklų rekonstravimo P.Matulionio g., Senkelio g., Aitvaro g., Tylioji g., Mažeikių m. rangos sutartis.

 2019 metų birželio mėnesio 21 dieną, UAB „Mažeikių vandenys“ direktorius Kęstutis Kazlauskas ir UAB „Techsis“ direktorius Algirdas Birkantas pasirašė Nuotekų siurblinių ir nuotekų šalinimo tinklų rekonstravimo P.Matulionio g., Senkelio g., Aitvaro g., Tylioji g., Mažeikių m. rangos sutartį. Pasirašyta sutartis tai viena iš Europos Sąjungos  struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 05.3.2.-APVA-R-014-81-0002 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Mažeikių mieste ir rajone“ sudėtinių dalių.Projekto dalies įgyvendinimo metu bus rekonstruotos buitinių nuotekų siurblinės P.Matulionio g., Senkelio g., Aitvaro g., Tylioji g., Mažeikių m., kas pagerins ir švarins aplink esančią gamtą. Rekonstruotos nuotekų siurblinės naudos minimaliai elektros energijos, bus saugios dėl nuotekų pratekėjimų, derės prie vietos kraštovaizdžio. Rekonstravus nuotekų siurblines bus užtikrintas saugus nuotekų tvarkymas. Rangovas įsipareigojo Užsakovui tinkamai atlikti ir baigti darbus  per 18 mėn. nuo sutarties pasirašymo.