Nuo 2019 m. sausio 1 d. keičiasi mokesčio apskaičiavimas už paviršinių nuotekų tvarkymą juridiniams asmenims

Nuo 2019 m. sausio 1 d. keičiasi mokesčio apskaičiavimas už paviršinių nuotekų tvarkymą juridiniams asmenims. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr.D1-193 Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo" pakeitimo, 2018-03-21 Nr.D1-218.8 punktu keičiasi paviršinių nuotekų kiekio paskaičiavimas. Vietoj galiojusio ir taikomo faktinio praėjusio mėnesio kritulių kiekio bus taikomas vidutinis daugiametis kritulių kiekis (Hf) - standartinė klimato norma (SKN) Mažeikiuose 661 mm,t.y. 55,08 mm per mėnesį.

Pažyma apie hidrometeorologines sąlygas:<<< SPAUSTI ČIA