PASIRAŠYTA RANGOS SUTARTIS

2018 metų rugsėjo mėnesio 11 dieną, UAB „Mažeikių vandenys“ direktorius Kęstutis Kazlauskas ir UAB „Instita“ direktorius Egidijus Guzas pasirašė vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų bei buitinių nuotekų valymo įrenginių statybos Krakių k., Mažeikių r. rangos sutartį. Ši sutartis tai viena iš Europos Sąjungos  struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 05.3.2.-APVA-R-014-81-0002 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Mažeikių mieste ir rajone“ sudėtinių dalių.
Šios projekto dalies įgyvendinimo metu Krakių kaime bus nutiesta 0,309 km naujų vandens tiekimo ir 8,663 km buitinių nuotekų surinkimo tinklų. Bus pastatyti nuotekų valymo įrenginiai, kur bus įdiegtas nepertraukiamas, patikimas ir stabilus nuotekų valymo procesas, užtikrinantis užterštų buitinių nuotekų išvalymą iki reikalaujamų kokybinių parametrų. Valymo įrenginių našumas sieks iki 60 kubinių metrų per parą. Įgyvendinus šią rangos sutartį bus suteikta  galimybė prie naujai nutiestų nuotekų tinklų prisijungti 175 būstams. Rangovas įsipareigojo Užsakovui tinkamai atlikti ir baigti darbus  per 18 mėn. nuo sutarties pasirašymo.